fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Novinky v reštrukturalizácii firiem v roku 2023

V poslednom polroku sme boli svedkami ešte väčšej potreby reštrukturalizácie firiem v dôsledku finančných výziev spôsobených svetovou hospodárskou situáciou. Reštrukturalizácia je proces, ktorý umožňuje firmám prekonať finančné problémy a znovu získať stabilitu a udržateľnosť

Poskytujeme vám prehľad niektorých noviniek a inovácií v oblasti reštrukturalizácie firiem za posledný polrok.

  1. Zmeny v insolvenčnom zákone: V júli 2022 vstúpili do platnosti zmeny a doplnenia insolvenčného zákona na Slovensku. Tieto zmeny majú za cieľ zjednodušiť a urýchliť procesy reštrukturalizácie firiem. V rámci nového zákona je kladený väčší dôraz na mimosúdne reštrukturalizácie a dobrovoľné dohody medzi veriteľmi a dlžníkmi.
  2. Iniciatívy na podporu reštrukturalizácie: Slovenská vláda zaviedla rôzne iniciatívy a programy na podporu reštrukturalizácie firiem. Jedným z takýchto programov je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá poskytuje finančnú podporu a odborné poradenstvo pre firmy v ťažkostiach. Existujú aj ďalšie regionálne a sektorové programy, ktoré majú za cieľ podporiť reštrukturalizáciu podnikov
  3. Záujem o alternatívne formy financovania: Slovenské firmy sa stále viac snažia získať finančné prostriedky prostredníctvom alternatívnych foriem financovania. Crowdfunding a angelové investície sú populárnejšie, pričom investori sú ochotní poskytnúť kapitál pre reštrukturalizáciu firiem s perspektívou dlhodobého rastu a ziskovosti
  4. Spolupráca s profesionálnymi poradcami: Vzhľadom na narastajúcu zložitosť reštrukturalizácie a potrebu odborných znalostí sa firmy čoraz častejšie obracajú na profesionálnych poradcov a právne kancelárie. Títo odborníci poskytujú komplexné poradenstvo a asistenciu pri zložitom procese reštrukturalizácie. 

Potrebujete profesionálnu pomoc v procese reštrukturalizácie aj vy? Sme tu pre vás! Najnovšie články