fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

O nás

JUDr. Marek Radačovský,
MBA, advokát a správca

V priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých je advokát a správca konkurznej podstaty sa stretával s množstvom právnych problémov, v rámci ktorých  získal rozsiahle skúsenosti právneho  a podnikateľského rámca. Vďaka kooperácií s množstvom právnych špecialistov sa stal jedným  z popredných advokátov a správcov konkurzných podstát, ktorý sa venuje najmä insolvenčnému a obchodnému právu. Rovnako tak sa venuje aj  ostatnej právnej agende v mnohých iných oblastiach.

Zameranie:

 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Obchodné právo a medzinárodný obchod
 • Právo nehnuteľností

Vzdelanie:

 • Zápis do zoznamu správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR: 2005
 • Zápis do zoznamu správcov vedenom Krajským súdom Košice: 2003
 • Zápis do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory: 2003
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach:, Doktor práva (JUDr.): 2002
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach:, Magister (Mgr.): 1994 – 1999

Právna prax:

 •  Advokát: 2003 – súčasnosť
 •  Advokátsky koncipient: 2000 – 2003

 

Jazykové znalosti:

 • Slovenský jazyk
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

JUDr. Lívia Radačovská Adamová, advokátka

Po dlhoročných právnych skúsenostiach sa JUDr. Lívia Radačovská Adamová rozhodla pre poskytovanie právnych služieb prostredníctvom advokátskej kancelárie RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., v rámci ktorej figuruje ako výlučný a samostatný advokát. Popri dlhoročnej praxi advokáta sa stretávala s rôznymi potrebami klientov z viacerých právnych odvetví, čomu zodpovedá všestranný prehľad vo všetkých právnych odvetviach, teda najmä v rozsahu občianskeho práva, obchodného práva, trestného práva, správneho práva, daňového práva, pracovného práva a množstva ďalších. Samozrejmosťou je aj právna pomoc v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní.

Zameranie:

 • Občianske právo
 • Obchodné právo a medzinárodný obchod
 • Správne právo
 • Pracovné právo

Vzdelanie:

 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach:, Doktor práva (JUDr.): 2001
 • Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach:, Magister (Mgr.): 1994 – 1999

Právna prax:

 •  Advokát: 2004 – súčasnosť
 •  Advokátsky koncipient: 2001 – 2004

 

Jazykové znalosti:

 • Slovenský jazyk
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk

Súčasťou tímu oboch advokátskych kancelárií sú advokátski koncipienti, advokátski asistenti, office manageri a množstvo spolupracujúcich advokátov a správcov konkurzných podstát, ktorí spoločne dotvárajú úspešný tím.

Naše hodnoty

ZODPOVEDNOSŤ

FLEXIBILITA

ŠPECIALIZÁCIA

INDIVIDUALITA

PROFESIONALITA

K práci pristupujeme s obrovskou zodpovednosťou. 

Predchádzame rizikám a snažíme sa dosiahnuť úspech a  spokojnosť klienta. 

Sme nablízku, keď nás potrebujete. 

Prispôsobíme sa vašim plánom a dokážeme pružne reagovať na vaše potreby.

 

Naši advokáti sú odborníci vo svojich oblastiach a sú schopní zostaviť najlepší tím podľa vašich potrieb. 

Záujmy a spokojnosť našich klientov sú na prvom mieste. 

Postaráme sa o vás s osobnou starostlivosťou a profesionalitou.

 

Dbáme aj na tie najmenšie detaily, ku ktorým pristupujeme vždy s veľkým nasadením. 

Náš vzťah s klientom si budujeme na hodnotách, akými sú integrita či dôvera.