fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Úvod

Webová stránka www.radacovsky.sk zahŕňa spoluprácu dvoch advokátskych kancelárií, a to advokátskej kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, MBA, ako aj advokátskej kancelárie RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., prostredníctvom ktorej vykonáva činnosť poskytovania právnych služieb JUDr. Lívia Radačovská Adamová, advokátka.
Advokátska kancelária JUDr. Mareka Radačovského, MBA v spolupôsobení s Advokátskou kanceláriou RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o. poskytujú profesionálne a dlhodobo právne služby v širokom spektre platnej právnej úpravy. Advokátske kancelárie sa špecializujú na insolvenčné právo, no venujú sa intenzívne aj iným právnym odvetviam. Obe disponujú profesionálnym tímom, ktorého úlohou je ponúknuť právnu pomoc týkajúcu sa konkurzov a reštrukturalizácií, ale aj bežných právnych problémov týkajúcich sa zmluvnej, nezmluvnej, mimo-sporovej a sporovej právnej agendy. Cieľom insolvenčnej právnej pomoci je zorientovanie sa v procese konkurzov a reštrukturalizácie, príprava návrhov na vyhlásenie konkurzov, vypracovanie reštrukturalizačných posudkov, zastupovanie veriteľov v rámci konkurzu a reštrukturalizácie, nastavenie konkurznej a reštrukturalizačnej stratégie pre čo najvyššie uspokojenie klienta a mnoho ďalších v rámci celého procesu konkurzu a reštrukturalizácie. Obe advokátske kancelárie spolupôsobia vo vzájomnej súhre tak, aby vo výsledku vedeli klientovi poskytnúť profesionálny a kvalitný právny servis, ktorý bude presne individualizovaný potrebám klientov. Právne služby poskytujeme domácim a zahraničným klientom, pričom medzi našich klientov patria významné fyzické a právnické osoby, najmä, no nie výlučne v rozsahu kľúčových obchodných spoločností v jednotlivých odvetviach, rozpočtové a príspevkové štátne organizácie Slovenskej republiky a mnoho ďalších. Máme za sebou bohaté pracovné skúsenosti a množstvo spokojných klientov. Vaše požiadavky sú pre nás absolútnou prioritou a radi prispejeme k ich naplneniu v celom a požadovanom rozsahu.