fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Chápete správne vzťahu medzi vlastníctvom a vecným bremenom?

Právne inštitúty vlastníctva a vecného bremena  sú v Slovenskej republike regulované legislatívou a predpismi. Hoci je inštitút vlastníctva nedotknuteľný, môže byť v určitých prípadoch obmedzený zákonom, napríklad vecným bremenom.

Aby sme porozumeli tomuto vzťahu, je potrebné chápať, čo je najdôležitejšie vecné právo – vlastnícke právo. V zmysle tohto práva má vlastník v rámci zákona právo držať, užívať, požívať plody a výnosy a nakladať s daným objektom, ktorý vlastní. 

Vlastnícke právo však nie je neobmedzené a môže podliehať rôznym zákonným obmedzeniam, ako napríklad možnosti vyvlastnenia.

Vecné bremeno je vecným právom, avšak s obmedzenejším rozsahom, ako vlastnícke právo. 

Je dôležité rozpoznať, či je vecné bremeno in rem alebo in personam, pretože majú odlišné právne dôsledky a ich existencia je viazaná na rôzne právne faktory či skutočnosti. 

Líši sa tiež činnosť jednotlivých vecných bremien, ktorá závisí od predmetu a druhu daného vecného bremena, pričom vznik a účinnosť sú dva odlišné okamihy.

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc týkajúcu sa vlastníckych práv, vecných bremien alebo iných vecných práv, sme tu, aby sme vám pomohli. Nebojte sa nás kontaktovať.

Najnovšie články