fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Aký je rozdiel medzi konateľom a spoločníkom obchodnej spoločnosti?

Stretli ste sa s pojmami spoločník alebo konateľ obchodnej spoločnosti, no nie ste si istý, aký je medzi nimi rozdiel? Môže byť konateľ zároveň aj spoločníkom alebo musí ísť o inú osobu? Zo základného vymedzenia týchto pozícií vo firme vyplývajú práva a povinnosti, ktoré z nich prirodzene vyplývajú. 

Spoločníkom v “eseročke” sa vymedzuje osoba, ktorá je v spoločnosti vlastníkom obchodného podielu, teda jej majiteľom. Jednoducho povedané, spoločník firmy je nositeľom nápadu a motivácie podnikať. Je to osoba, ktorá vloží do spoločnosti peniaze vo forme základného imania, aby zabezpečil začiatok podnikateľskej činnosti. Znáša teda podnikateľské riziko. 

Konateľ spoločnosti koná v mene firmy, pričom môže, ale nemusí ísť o totožnú osobu so spoločníkom. Ide o funkciu, ktorá konateľovi umožňuje rozhodovať, podpisovať dokumenty, uzatvárať zmluvy či komunikovať so štátnymi orgánmi (daňový úrad, súd a pod.). 

V prípade založenia spoločnosti musí byť jasné, kto je jej konateľom. Osoba, ktorá vykonáva túto funkciu sa môže v priebehu činnosti spoločnosti meniť, pričom konateľov môže byť zvolených aj viac. Spôsob ich konania však musí vyplývať z aktuálneho zápisu v Obchodnom registri. 

Základný rozdiel medzi spoločníkom a konateľom je teda v ich postavení v spoločnosti. Zatiaľ čo konateľ vykonáva funkciu na základe zmluvného vzťahu, spoločník je vlastníkom spoločnosti, z čoho mu vyplývajú určité práva uznané zákonom. 

Pri zakladaní spoločnosti je dôležité tieto vzťahy a funkcie riadne určiť a správne nastaviť. Od optimálneho nastavenia vzťahu spoločníka a konateľa priamo závisí samotný chod obchodnej spoločnosti. 

Radi vám preto pomôžeme nielen s odborným právnym poradenstvom, ale aj v vypracovaním dokumentov určujúcich tieto vzájomné vzťahy. 

Najnovšie články