fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Zakladáte obchodnú spoločnosť? Venujte špeciálnu pozornosť obchodnému jej menu

Obchodné meno obchodnej spoločnosti predstavuje jeden z jej najdôležitejších identifikačných prvkov, ktorý ju odlišuje od ostatných subjektov na trhu. Ide o názov, pod ktorým spoločnosť pôsobí v obchodnom styku a vykonáva právne úkony.  (§8 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov). 

Výber obchodného mena pre svoju spoločnosť by tak mal byť dobre premyslený a zvážený. Ideálne by malo byť jednoduché, ľahko zapamätateľné a unikátne. Pri výbere obchodného mena by mali byť zohľadnené aj právne aspekty, ako napríklad zodpovednosť za ochranu obchodného mena pred jeho neoprávneným použitím konkurenciou. Každá obchodná spoločnosť musí mať teda svoje vlastné obchodné meno, ktoré musí byť uvedené na všetkých obchodných dokladoch.

Ochodné meno je zložené z pomenovania spoločnosti a prívlastku, ktorý určuje, o aký druh spoločnosti ide. Pod ním je spoločnosť registrovaná v v tzv. Obchodnom registri

O zápise obchodného mena do obchodného registra rozhoduje príslušný registrovaný súd, ktorý posudzuje, či daná spoločnosť spĺňa zákonné podmienky pre zápis. 

Obchodné meno spoločnosti nemusí byť zhodné so slovným alebo audiovizuálnym logom (ochrannou známkou), pretože to používa úplne inú právnu ochranu. 

Je tak potrebné rozlišovať medzi názvom, obchodným menom alebo ochrannou známkou spoločnosti. Ochranu každého menovaného treba jednolivo zvážiť a v prípade jej domáhania nastaviť jedinečný postup. 

Ak potrebujete profesionálne právne poradenstvo, nenáhajte sa na nás obrátiť. 

Najnovšie články