fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Vitajte na novej stránke advokátskych kancelárií

Vážení klienti a budúci klienti,

Dovoľujeme si Vás privítať na našej novej webstránke www.radacovsky.sk, ktorá zjednocuje Advokátske kancelárie JUDr. Mareka Radačovského, advokáta a RADAČOVSKÝ & PARTNERS s.r.o.. Advokátske kancelárie poskytujú široko-spektrálne právne služby počnúc konkurzným a reštrukturalizačným konaním, právnym due diligence až po zastupovanie v rámci súdnych a mimosúdnych negociačných konaniach.

Veríme, že sa Vám naša nová stránka páči a že sa nám zveríte so svojimi právnymi problémami.

Radi Vám pomôžeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Najnovšie články