fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Pohľadávky a ich vymáhateľnosť v insolvenčných konaniach

Za pohľadávku je považovaný záväzok dlžníka tzv. “právo na plnenie”, ktoré patrí veriteľovi. Jednoducho, ak má veriteľ voči dlžníkovi pohľadávku, dlžník je povinný mu niečo splniť. Tento záväzok vzniká z právneho vzťahu, v ktorom je veriteľ nositeľ určitého práva a dlžník nositeľ určitej povinnosti. V prípade dobrovoľného neplnenia tohto záväzku resp. povinnosti ho vynucuje štátna moc. Súčasťou pohľadávky môžu byť aj úroky, úroky z omeškania či náklady spojené s jej uplatnením. Jej úplnú definíciu môžete nájsť  v v ust. § 488 Občianskeho zákonníka.

Ak sa  teda dlžník dostane do konkurzu či reštrukturalizácie, je na veriteľovi, aby si svoje pohľadávky riadne a predpísaným spôsobom uplatnil.

V nadväznosti na to je veľmi dôležité, aby zástupca obchodnej spoločností (podnikateľský subjekt) sledoval Obchodný vestník. Zistí tak, či sa jeho obchodný partner nenachádza v konkurze alebo reštrukturalizácii. Ak túto skutočnosť včasne zaregistruje, môže predísť nepríjemným a ďalekosiahlym následkom. 

Pohľadávka môže byť teda predmetom aj  insolvenčného konania. Jej vymáhateľnosť je vymedzená jej riadnym uplatnením v príslušnom insolvenčnom konaní, pričom je potrebné rozlíšiť, či ide o bežnú nezabezpečenú pohľadávku alebo pohľadávku zabezpečenú. V tomto prípade je potrebné o to viac, aby si ju veriteľ riadne uplatnil. 

Dôležité je tiež posúdiť, či ide o podriadenú pohľadávku, či ju môžeme uznať príslušným správcom alebo či daná pohľadávka nie je pohľadávkou proti podstate. 

Nech už sa nachádzate v insolvenčnom konaní na strane dlžníka alebo veriteľa, ktorý si potrebuje riadne uplatniť svoju pohľadávku, radi vám poskytneme nielen odborné poradenstvo, ale aj profesionálnu právnu pomoc. 

Neváhajte nás preto kontaktovať a dohodnúť si s nami stretnutie. 

 

Najnovšie články