fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Blog

Odporovateľnosť právnych úkonov

V rámci konkurzného konania sa často používajú pojmy ako „odporovateľnosť“ alebo „spochybniteľnosť“ právnych úkonov, ktoré sa vykonávajú pred začatím konkurzného konania alebo počas neho. Tieto pojmy sa týkajú situácií, kedy je možné zrušiť alebo zmeniť právny úkon vykonaný v určitom čase pred začatím konkurzu alebo počas neho.

Cieľom odporovateľnosti je chrániť veriteľov a zabrániť tomu, aby niektorí veritelia boli uprednostnení pred ostatnými.  Hoci je to zákonná možnosť napadnutia účinnosti právneho úkonu, má však svoje pravidlá. Veritelia sa musia týmito pravidlami riadiť a nemôžu tak kedykoľvek a čomukoľvek odporovať.

Veriteľ môže právnemu úkonu odporovať a uplatniť tak riadne svoje práva, ak sa tento úkon uskutočnil v odporovacej lehote, nie je premlčaný a ide o úkon dlžníka. 

 

V prípade, že je právny úkon odporovaný, býva následkom zrušenie alebo zmena daného úkonu. V niektorých prípadoch môže ísť aj o nárokovanie na náhradu škody.

Je potrebné si však uvedomiť, že úspech procesu neznamená automatické uspokojenie pohľadávky veriteľa v jej celosti. 

Odporovateľnosť právnych úkonov však môže byť zložitý, aj niekoľkoročný proces , ktorý si vyžaduje detailné preskúmanie rozsiahlej dokumentácie. 

Neváhajte preto požiadať o právnu pomoc, ktorá celý proces len urýchli. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli aj v tejto situácii. 

Najnovšie články