fbpx

Žriedlová 3, 040 01 Košice

+421 55 7296 117

office@radacovsky.sk

Profesionálne a komplexné právne služby

Úvodná konzultácia

Neváhajte a nechajte si poradiť, radi Vám pomôžeme

Dlhoročné Skúsenosti

Náš profesionálny tím zabezpečí Váš úspech

Náše úspešné prípady

Máme za sebou aj množstvo úspešne realizovaných konkurzov, reštrukturalizácií

JUDr. Marek Radačovský, MBA

V priebehu niekoľkých rokov, počas ktorých je advokát a správca konkurznej podstaty sa stretával s množstvom právnych problémov, v rámci ktorých získal rozsiahle skúsenosti právneho a podnikateľského rámca. Vďaka kooperácií s množstvom právnych špecialistov sa stal jedným z popredných advokátov a správcov konkurzných podstát, ktorý sa venuje najmä insolvenčnému a obchodnému právu. Rovnako tak sa venuje aj ostatnej právnej agende v mnohých iných oblastiach.

Špecializujeme sa na

Konkurzné pravo

Konkurzná a reštrukturalizačná agenda obchodných spoločností …

Obchodné právo

Právne služby v oblasti práva obchodných spoločností, vrátane zakladania …

Občianské právo

Komplexná príprava zmluvnej a nezmluvnej agendy, zastupovanie …

Pracovné právo

Zmluvná agenda (vrátane prípravy pracovných zmlúv, pracovného poriadku) …

Nechajte nás pomôcť vám!

Advokátske kancelárie mi poskytli kvalitnú a kvalifikovanú právnu pomoc nie len v priebehu konkurzného konania mojej spoločnosti ale v množstve ďalších súvisiacich právnych otázkach mimo konkurzu.
Klient

V čom sme dobrí

Advokátske kancelárie JUDr. Marek Radačovský, advokát a Radačovský & Partners s.r.o. sa dlhodobo venujú konkurznej a reštrukturalizačnej agende. Za našou prácou stojí množstvo spokojných klientov, ktorých úspechy hovoria o advokátskych kanceláriách najviac.

 

Nemenej silnou stránkou sú aj iné právne odvetvia, či už je to Obchodné právo, Občianske právo, Pracovné právo, Správne právo a Trestné právo. Kvalita právnej pomoci je viditeľná aj v rozsahu množstva ďalších právnych odvetví, v rámci ktorých Vás radi kvalifikovane zastúpime a pripravíme všetky požadované dokumenty.

Úspešné konkurzné a reštrukturalizačné konania
98%
Spokojnosť klientov
92%
Skúsenosti kancelárie
95%
Úspešnosť v súdnych konaniach
91%