Advokátska kancelária JUDr. Mareka Radačovského, so sídlom v Košiciach na Žriedlovej ulici č. 3 pôsobí na slovenskom trhu od roku 2003. Od začiatku svojho pôsobenia sa činnosť kancelárie zameriavala na poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného, občianskeho a konkurzného práva s cieľom poskytnúť kvalitné právne služby a využiť všetky dostupné právom dovolené prostriedky na to, aby sa klienti kancelárie mohli naplno venovať svojej podnikateľskej činnosti pri čo najvyššej efektivite vymáhania ich pohľadávok, resp. pri minimalizácii strát v prípade neúspechu v podnikaní.

 

Poskytujeme komplexné právne služby klientom vrátane zahraničných klientov, a to ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí. Medzi našich klientov patria významné spoločnosti podnikajúce v oblasti elektroenergetiky, výrobné spoločnosti, obce, fyzické a právnické osoby – podnikatelia aj nepodnikatelia. Pri rokovaniach s klientmi ako aj pri následnom poskytovaní právnych služieb preferujeme individuálny prístup a požiadavky klienta na kvalitný a odborný právny servis napĺňame na 100 %.