Ďalšie právne odvetvia

 

Dokážeme našim klientom ponúknuť komplexné právne služby aj v tak komplikovaných právnych odvetviach ako je právo duševného vlastníctva, zmenkové a šekové právo, finančné a daňové právo. Za účelom poskytnutia čo najodbornejšej právnej pomoci spolupracujeme aj s účtovnými a daňovými poradcami, exekútorskými a notárskymi úradmi, znalcami, tlmočníkmi. Akejkoľvek požiadavke klienta dokážeme prispôsobiť naše právne služby a to aj pri menej žiadaných odvetviach ako je medzinárodné právo súkromné alebo čoraz viac významné právo Európskej únie.